Om bloggen

Vi som byggt webbplatsen

På den här sidan hittar du böcker skrivna av elever i årskurs 4-6 på Navet skola i Örebro. Martin Frisén, som är både lärare och författare, ville ge eleverna möjlighet att publicera sina böcker och skapade projektet ”Min(i)bibblan” tillsammans med Martin Tesell.

Sidans syfte

Vi på Navet skola 4-6 skriver våra egna böcker som sedan publiceras på webbplatsen. Sen kan hela världen läsa våra böcker.

Syftet med webbsidan är att eleverna ska få göra sitt skolarbete publikt – ”viktigt på riktigt” och kunna få feedback och kommentarer från en större publik än endast läraren.

Pedagogisk koppling

Svenska årskurs 4–6

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Engelska årskurs 4-6

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Bild årskurs 4-6

 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Övergripande mål

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Upphovsrätt

Alla böckerna och talböckerna på sidan lyder under cc-licens  (BY ND )

Kommentarer
Kommentarer till böckerna och inläggen godkänns om den är relevant samt innehåller allmän och god samtalston.

Motivering till varför bidraget borde få pris i Webbstjärnan
Vi tycker att Min(i)bibblan är ett fantastiskt bra sätt för eleverna att få berätta sin historia och att skolarbetet blir viktigt på riktigt. Att få skapa något från idé till färdig bok med hjälp av modern teknik. Vi ser hur engagerade och motiverade alla elever är när de får publicera sina egna böcker så att fler kan läsa dem. Eleverna får träna på att skriva olika typer av texter beroende på vilken ålder mottagaren har. Vi lär oss hur man kommenterar andras böcker och hur man bemöter kommentarer och på så sätt blir vi blir sjyssta nätanvändare. Genom att skapa egna böcker blir eleverna påtagligt medvetna om upphovsrätt.

Vad har vi lärt oss av att bygga webbplatsen?

Förutom att vi lärt oss det praktiska arbetet med wordpress och att bygga upp, redigera och utveckla en webbsida har vi lärt oss vad man kan publicera och hur man kan publicera. Innan vi publicerar något måste vi lära oss om upphovsrätten, ta ställning till på vilket sätt det material vi lägger upp kan komma att påverka och påverkas av framtiden och även vad som kan vara intressant och väcka känslor hos framtida tittare. När våra böcker blir publicerade jobbar vi med feedback, dels genom att ge feedback till varandra men också genom att prata om feedback och ta emot feedback från tittare utifrån.

Navet skola 2017
http://www.orebro.se/navet

Martin Frisén
martin.frisen@orebro.se
Twitter: @mafri24

Martin Tesell
martin.tesell@orebro.se
Twitter: @martintesell

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *